Solarni sustavi


Zagrijavanje bazena


Korištenje solarnog sustava idealno je za zagrijavanje vode za bazene. Pri tome je moguće koristiti solarni sustav za pripremu tople vode i potporu grijanju, ali i sustav čija je jedina funkcija grijanje vode u bazenu. Budući da sustavi za bazene ne zahtijevaju instalaciju spremnika, već njihovu funkciju preuzima sam bazen, ti se solarni sustavi mogu postavljati neovisno od stambenih i pomoćnih objekata, a solarni kolektori mogu se postaviti u prostoru.