Solarni sustavi


Fotonaponski solarni sustavi


Pretvaraju sunčevu energiju u električnu energiju

Uvjeti za proizvodnju električne energije fotonaponskim sustavima u Hrvatskoj su iznimno povoljni. Usporedbe radi u Njemačkoj gdje je korištenje solarne energije vrlo rašireno može se iz sustava vršne snage 1kW proizvesti oko 900-1.000kWh struje godišnje, isti sustav instaliran u Hrvatskoj može dati prinos od 1.200 do 1.600 kWh energije, što korištenje fotovoltaike u Hrvatskoj čini znatno ekonomičnijim, a povrat ulaganja znatno bržim.

Otkupne cijene električne energije proizvedene iz fotonaponskih sustava u Hrvatskoj (stanje: 05.03.2010):

< 10 kWp = 3,7718 Kn/kWh
10-30 kWp = 3,3281 Kn/kWh
30 kWp - 1MW = 2,3296 Kn/kWh

Fotonaponski sustavi rađeni su tako da energiju sunčevih zraka po principu fotoelektričnog efekta pretvaraju u električnu energiju bez emisije štetnih tvari. Za pretvaranje sunčeve energije u električnu koriste se solarne ćelije, povezane u solarne module. Električna struja koju na taj način proizvedemo može se koristiti odmah i na mjestu na kojem je proizvedena, i to prije ili nakon što se iz istosmjerne pretvori u izmjenčnu struju, a kao izmjenična struja može se isporučiti i u elektrodistibucijsku mrežu tj. prodati HEP-u.

AUTONOMNI FOTONAPONSKI SOLARNI SUSTAVI su sustavi za vlastite potrebe kojima je moguće osigurati opskrbu strujom i za objekte bez priključka na javnu elektrodistribucijsku mrežu (vikendice izvan naselja, kamp kućice, brodove itd.), a da bi proizvedena električna energija bila raspoloživa i noću i pri slabom intenzitetu sunčevog svjetla potrebno ju je pohraniti u akumulatore.

Ovakavi sustavi sastoje se od:

• Fotonaponskih modula
• Izmjenjivača (12V istosmjerne u 230V izmjenične struje)
• Brojila isporučene struje
• Regulatora punjenja
• Akumulatora (solarne baterije)


UMREŽENI FOTONAPONSKI SOLARNI SUSTAVI zanimljivi su prije svega kao investicija. Zbog visokih otkupnih cijena električne energije umreženi sustavi investitoru mogu donijeti dugoročnu zaradu.

Ovakvi sustavi sastoje se od:

• Fotonaponskih modula
• Izmjenjivača (12V istosmjerne u 230V izmjenične struje)
• Brojila isporučene struje